Registrace

Účtenka musí být čitelná a musí z ní být zřejmé, že byl zakoupen Monster Energy nápoj a kdy a v jakém obchodě to bylo. Nečitelné a neúplné účtenky budou vyřazeny.