Cookies

Jsme společnost McCoy @ Partner, spol. s r.o., se sídlem: Dittrichova 346/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 251 87 767, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 81964
Naše kontaktní údaje jsou: e-mail: zuzana.kress@mccoy-partner.com, tel. č.: +420 777 625 777
Provozujeme webové stránky na www.monstersoutez.cz. Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies níže.

Jaké typy cookies u nás používáme:

Technické, funkční jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a ty fungovaly tak, jak mají.
Analytické nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.
Preferenční slouží k tomu, aby se vám obsah webu zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení.
Marketingové nám nebo třetí straně pomáhají po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.
Bezpečnostní pomáhají předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

Na základě čeho cookies zpracováváme:

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout.
Analytické, bezpečnostní a preferenční cookies nám umožňují zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nemůžeme nijak nutit a můžete proti němu vznést tzv. námitku. Toto zpracování nám znemožníte nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.
Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Jak zabránit využívání cookies:

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete zde:

Nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) samostatně.

Svoji preferenci můžete také zvolit a nastavit v panelu dolní části stránky. Pokud jste už cookie panel zavřeli, klikněte sem.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými, podmínkami, podívejte sem,
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, v souladu se svými podmínkami – podívejte sem,
  • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady,
  • poskytovatel služby Hotjar, společnost Hotjar Ltd Dragonara Business CEntre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta,
  • poskytovatel služby Microsoft Clarity, společnost Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D 18, P521, Irsko,
    společnost Marketing Makers s.r.o., se sídlem Domažlická 1053/15, Žižkov, Praha 3, 130 00, IČ 041 74 836

S vašimi cookies dále pracuje naše společnost. Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).
Totožnost a kontaktní údaje správce: McCoy & Partner spol. s r.o., IČO 25187767, spisová značka C 81964 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Dittrichova 346/4, Nové Město, 120 00 Praha 2.
Kontaktní e-mail: zuzana.kress@mccoy-partner.com
Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.